شرکت آريا سيلک باستان فعاليت خود را از سال 1389 با دريافت مجوز سازمان هواپيمايي کشوري و همچنين سازمان ميراث فرهنگي در کاشان آغاز نمود.
آقاي سيد محمد قاضيان فيني رئيس هيئت مديره و خانم اسما فراهي مدير عامل اين شرکت ميباشند.
اين شرکت طرف قرارداد با کليه ايرلاين هاي داخلي و خارجي و همچنين ارائه دهنده کليه خدمات مسافرتي و گردشگري ميباشد.
اين سايت جهت ارائه پروازهاي چارتري و سيستمي و همچنين کليه خدمات مسافرتي به مسافران و آژانس هاي همکار ميباشد.