شرکت آريا سيلک باستان فعال خود را از سال 1389 با دريافت مجوز سازمان هواپيمايي کشوري و سازمان ميراث فرهنگي در کاشان آغاز نمود.
آقاي سيد محمد قاضيان فيني رئيس هيئت مديره و خانم اسما فراهي مدير عامل اين شرکت ميباشند.
اين شرکت طرف قرارداد با کليه ايرلاين هاي داخلي و خارجي و ارائه دهنده کليه خدمات مسافرتي و گردشگري مي باشد.
سايت جهت ارائه پروازهاي چارتري و سيستمي اين و کليه خدمات مسافرتي به مراجع و آژانس هاي همکار مي باشد.